HD-A!!!

Noomi har HD-A og rygg er røntget u.a.

AD resultater må vi vente litt på, siden de ikke leses av samtidig i Norge.

Leave a Reply